Vítejte na našem webu        

Sbor dobrovolných hasičů Obora je tradiční sdružení, které mimo protipožární prevenci realizuje i mnoho dalších aktivit. Mohu uvést, že právě sportovní, kulturní a společenské akce představují ve svém souhrnu hlavní osu naší činnosti a tím se výrazně podílíme na udržování a rozvoji občanského života v naší malé obci. A tuto skutečnost považuji za prioritní a hlavní smysl vidím ve sdružování obyvatel, v jejich vzájemné toleranci a pomoci, ve vstřícnosti vůči ostatním občanům a obci samotné. Bez takového přístupu by byl život na vsi o poznání méně pestrý a nevzniklo by mnoho prvků občanské vybavenosti, tradic a možností pro veřejný život.

Rozhodně ale nezanedbáváme naši kořenovou činnost a udržujeme naši aktivní členskou základnu i v oblasti protipožární prevence, podporujeme vlastní družstvo v požárním sportu a ve své historii jsme úspěšně zasahovali na místních požárech nebo se podíleli na odstraňování škod po povodních v rámci ČR.

Vážím si přístupu většiny našich členů, zejména v posledních létech, kdy osobní čas se čím dál více stává nedostatkovým. Právě tento virtuální prostor je věnován jim, aby měli přehled o hlavních aktivitách sboru. Aby mohli sledovat a sdílet nejnovější informace a fotografie, komunikovat, sdělovat si potřebné zkušenosti a udržovat přátelské, kamarádské a kolegiální vztahy, bez kterých by byl život na Oboře podstatně chudší. Velmi rádi zde uvítáme i další návštěvníky, kteří se zajímají o náš sbor. A také ty, kteří čirou náhodou najdou v nekonečném internetovém prostoru tyto webové stránky a podívají se, jak žije jeden 60-ti členný sbor "dobráků" v malebné obci se třemi stovkami obyvatel.

Erik Vyhlídal - starosta SDH Obora

Novinky

Opět jsme pomohli a ne málo ...

29.04.2014 14:02
Výtěžek z IX.Velikonočního večírku SDH Obora, v celkové výši 9.000,-Kč, byl předán zástupkyni...

Brigáda SDH

27.02.2014 17:33
V sobotu 8. března od 8:30 do 12:30 započnou práce na úpravě interiéru hasičské zbrojnice. S první...

Masopustní průvod

27.02.2014 17:32
Vážené členky, vážení členové SDH Obora, obracím se na vás se žádostí o vaši účast na letošním...

Práce v úvodu roku 2014

18.02.2014 17:27
V lednu se uskutečnila plánovaná VVH, kterou navštívilo 35 členů sboru. Výběr a předání členských...

Výroční valná hromada 2014

11.01.2014 18:00
Výbor SDH Obora srdečně zve všechny členy na VVH konanou dne 11. ledna 2014 v KD Obora od 18:00...

Výbor SDH připravuje oslavy 120. výročí založení

05.12.2013 09:18
Již od září 2013 se připravují akce pro následující rok. Zejména pak zmíněné výročí, kdy již v...

Hasičská zbrojnice

04.12.2013 08:49
Na obecní náklady se začala rekonstruovat hasičská zbrojnice. První fáze vypukla v sobotu 28. září...

Budeme pomáhat i v roce 2014

30.11.2013 11:44
Právě zjištění, jaké okolnosti předcházely založení našeho sboru (podrobnosti naleznete v sekci "O...

"O pohár SDH Obora" 25. 5. 2013

22.05.2013 22:38
Srdečně všechny zveme, po roční pauze, k oborské soutěži v požárním sportu, která se koná na...

Okrsková soutěž na Oboře 8.5.2013

02.05.2013 12:18
SDH Obora vás srdečně zve dne 8. května 2013 od 10:00 hodin na okrskovou soutěž v požárním...
1 | 2 >>